Big Ben

Wie herkent niet het typische geluid van de Big Ben-klok? Een van de grootste en zwaarste klokken ter wereld. En natuurlijk vervult ook deze klok weer allerlei functies in de rijke Engelse tradities.

De toren
Het is een misvatting. Niet de klokkentoren en ook niet het daarop aangebrachte uurwerk heet Big Ben. Die naam komt uitsluitend toe aan de in de toren hangende grote klok. Onlangs is besloten dat de klokkentoren “Elisabeth Tower” zal gaan heten. De toren is een onderdeel van het Paleis van Westminster waar het Engelse Parlement zetelt. Hij is ruim 96 meter hoog. De toren kan, als onderdeel van een rondleiding door The Houses of Parliament, worden bezocht.

De klok
De klok heeft een middellijn van 2,7 meter. Het gewicht van de klepel bedraagt 203 kilogram en het gewicht van de hele klok is maar liefst 13.195 kilo. De klok werd geïnstalleerd in 1858 en is afgestemd op een typische E-klank. Hoewel de klok zowel een slagklok als een luidklok is, beperkt hij zijn werk tot het slaan van de hele uren. Als luidklok heeft de Big Ben slechts een traditionele taak: het slaan van het aantal levensjaren van de koning tijdens diens uitvaart. Overigens werd van de beperkte taak afgeweken in 2012, toen de Big Ben luidde vanwege de opening van de Olympische Spelen. De klok is vernoemd naar de initiatiefnemer van de bouw van de klokketoren, Benjamin Hall.